...

Cashback

Cashback

Wij verkopen enkel Europese toestellen. Deze toestellen zijn nieuw, simlockvrij en met 2 jaar fabriekstgarantie. Uitzondering hiervan zijn Apple producten, waarvoor een andere garantie termijn geldt, een jaar. Voor alle accessoires geldt een garantie van zes maanden, tenzij door de fabfiekant anders wordt vermeld. Op al onze toestellen kunt u geen gebruik maken van cashback of promoties.

Nederlandse handleiding van een smartphone kunt u hier digitaal downloaden

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
E-mail: tekdatabv@gmail.com

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.